Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η έναρξη ή η διάρκεια ισχύος αναγράφεται στο πρόγραμμα.