Φυσικές Επιστήμες

Εκπαιδευτικοί κλάδων:

ΠΕ04.01 (Φυσικοί)
ΠΕ04.02 (Χημικοί)
ΠΕ04.03 (Φυσιογνώστες)
ΠΕ04.04 (Βιολόγοι)
ΠΕ04.05 (Γεωλόγοι)