Διεύθυνση

Το σχολείο δικαιολογεί τρεις (3) διοικητικές θέσεις. Μία (1) για το Διευθυντή και δύο (2) για τους υποδιευθυντές.