«Ζούμε μαζί…. και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο»

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Το πλαίσιο αυτό στοχεύει στη διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος εξασφαλίζοντας τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών για όλα τα μέλη της.
Η σχολική κοινότητα οφείλει να σέβεται τους κανόνες αλλά και να διαμορφώνει ένα πλαίσιο ώστε η έλλειψη σεβασμού και η παραβίαση των κανόνων να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.
Οι κανόνες που ακολουθούν, εναρμονισμένοι προς την Εκπαιδευτική Νομοθεσία, λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και καθορίζουν το γενικό πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, η συνδρομή των οποίων κρίνεται αναγκαία για την εφαρμογή οποιασδήποτε παιδαγωγικής πολιτικής.

Κάντε λήψη του σχολικού κανονισμού διδακτικού έτους 2023-2024.

Κάντε λήψη της έγκρισης του σχολικού κανονισμού για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κάντε λήψη της έγκρισης του σχολικού κανονισμού για το διδακτικό έτος 2023-2024 (Σύμβουλος Εκπαίδευσης)