Πρόκειται για μια προσπάθεια γνωριμίας με την πατρίδα μας σε τόνο προσωπικό. Σας ευχόμαστε γόνιμη έρευνα.

Για λήψη της πρόσκλησης πατήστε εδώ.