Τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Παρασκευής 19.04.2024