Σας διαβιβάζουμε το από 30-4-2024 δελτίο τύπου, όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Το δελτίο τύπου παρακαλούμε να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες και στους πίνακες ανακοινώσεων των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ με ευθύνη των Δ/ντών, όπως και στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους σε αυτές είχαν ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου στις 17-4-2024, το οποίο σας είχαμε διαβιβάσει και το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.