Οι ώρες διαλειμμάτων είναι κοινές για όλες τις τάξεις. Για λήψη πατήστε εδώ.