Σύνδεση  

   

Συμβουλευτείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιούνται μαθήματα σε Εικονικές Τάξεις που έχουν δημιουργήσει οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας. Παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες να παρακολουθούν τακτικά το email  τους καθώς μέσω αυτού οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τους μαθητές για την ηλεκτρονική διεύθυνση (link) των εικονικών τους τάξεων. 


Απο το Site του Σχολείου θα ενημερώνεστε για το Ωρολογιο πρόγραμμα και τις αλλαγές - προσθήκες σε αυτό

Δείτε και εδώ το πρόγραμμα που ισχύει απο 26/3/2020  και αφορά αρχικά στην Γ΄ Ταξη. Σταδιακά θα υπαρξει αντίστοιχο πρόγραμμα και για τις υπόλοιπες τάξεις.

Εκ της Διευθύνσεως

   

Νέα Ανακοινώσεις

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ