Σύνδεση  

   

Τροποποίηση Ωρολογίου προγράμματος την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019.

Τα τμήματα Α2 , Γ1 , Γ3 ξεκινούν μάθημα την 2η ώρα.  

   

Νέα Ανακοινώσεις

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ