Σύνδεση  

   

Αναρτούμε την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (79942/ΓΔ4/31-5-2019) που αφορά στη δικαιολόγηση απουσιών (Αρθρο 24) προς ενημέρωσή σας.

Απο την Διεύθυνση

   

Νέα Ανακοινώσεις

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ