Σύνδεση  

   

Ενημερώνουμε τους κηδεμόνες των μαθητών του 2ου ΓΕΛ Καματερού ότι για την εγγραφή στο Σχολείο πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκτύπωση της οριστικοποίησης της εγγραφής από το ηλεκτρονικό σύστημα e-εγγραφές.

2. Για τους μαθητές της Α’ Λυκείου το ατομικό δελτίο υγείας (ΑΔΥΜ) υπογεγραμμένο από γιατρό (το έντυπο υπάρχει στο διαδίκτυο ή δίνεται από το σχολείο).

3. Φωτοτυπίας ταυτότητας μαθητή/τριας.

4. Υπεύθυνη δήλωση που δίδεται από το σχολείο με στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα για τηλέφωνα και αποστολή e-mail.

Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει τον Σεπτέμβριο έως την έναρξη των μαθημάτων

Από την Διεύθυνση

   

Νέα Ανακοινώσεις

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ