Σύνδεση  

   

Στο Καματερό, την Τρίτη 05/02/2019 στις 12:30 μ.μ. συνήλθε η προβλεπόμενη επιτροπή επιλογής από την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017, με θέμα: «Επιλογή τουριστικού γραφείου για την υλοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄ τάξης του 2ου ΓΕΛ Καματερού στη Λίμνη Πλαστήρα – Μουζάκι - Καρδίτσα». Δείτε εδώ το πρακτικό επιλογής.

   

Νέα Ανακοινώσεις

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ