Σύνδεση  

   

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν δημιουργήσει κωδικό για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο να τον δημιουργήσουν .
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι εφικτή η συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
Καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού Δελτίου είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Το Σχολείο θα είναι ανοιχτό :

α) Καθε ΠΕΜΠΤΗ του μήνες ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ ( ημέρες καλοκαιρινής εφημερίας) .
β)  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (ΜΟΝΟ για χορήγηση κωδικών) 
γ) ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (ΜΟΝΟ για χορήγηση κωδικών)

Τέλος ενημερώνουμε ότι το σύστημα ήταν εκτός λειτουργίας την Παρασκευή , την ώρα που αρκετοί  υποψήφιοι προσήλθαν για κωδικό και δεν εξυπηρετήθηκαν.

Για το λόγο αυτό,  εκτάκτως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ,  9:00 έως 11.00 , το Σχολείο θα είναι ανοικτό ΜΟΝΟ για το σκοπό αυτό.

Εκ της Διεύθυνσης

   

Νέα Ανακοινώσεις

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ