Σύνδεση  

   

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015.

Δήλωση Συμμετοχής Αποφοίτων.

Ενημερώνουμε τους αποφοίτους που επιθυμούν την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το έτος 2015  ότι η παραλαβή της δήλωσης και η καταχώριση στο σύστημα MySchoolθα γίνεται από το Σχολείο την περίοδο

από 10  έως και 25 Φεβρουαρίου 2015  .

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ώρες παραλαβής δικαιολογητικών :

12:00 πμ – 14.00 μμ

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή

Δικαιολογητικά:

1.    Πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης

2.   Απολυτήριο

3.   Μία φωτογραφία

 

Από τη Διεύθυνση

   

Νέα Ανακοινώσεις

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ