Σύνδεση  

   

Μπορείτε να συμπληρώσετε με τους σωστούς αριθμούς τα παρακάτω κενά ?
Για την μεταφορά 7 Δίσκων θα χρειαστούν τουλάχιστον ____ κινήσεις
Για την μεταφορά 8 Δίσκων θα χρειαστούν τουλάχιστον ____ κινήσεις
Για την μεταφορά n Δίσκων θα χρειαστούν τουλάχιστον ____ κινήσεις

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ