Σύνδεση  

   

Ανδρέας Λυκερίδης

   Πτυχίο Bachelor Μαθηματικών, Πανεπ. Αθηνών, 1992

   Πτυχίο Bachelor Φυσικής, Πανεπ. Αθηνών, 2006

   M.Ed. Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών, Πανεπ. Αθηνών, 2011

   M.Sc. Μαθηματικών, ΕΑΠ, 2012

Master Thesis

Άλλες ιδιότητες:

   Developmental Instructor, FIDE, 2011 (αναπτυξιακός προπονητής σκακιού)

Διδασκόμενα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15:

   Α΄ Λυκείου: Άλγεβρα & Γεωμετρία (Τμήμα Α4)

   Β΄Λυκείου: Άλγεβρα & Γεωμετρία Γ.Π. (Τμήματα Β3 & Β4),

        Μαθηματικά (Μάθημα Προσανατολισμού) (Τμήματα ΒΘ2 - ΒΘ3)

   Γ΄ Λυκείου: Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Τμήμα Γ4)

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ